نخستین همایش

مهندسی با رویکرد هوش مصنوعی، فناوری و توسعه دانش بنیان در صنایع پایین دستی نفت

The first engineering conference with the approach of artificial intelligence, technology and development Knowledge base in downstream industries

 ۵  الی  ۷ اسفند ماه
  ۱۴۰۳

تهران _ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

گپ و گفت صمیمی با دبیر نخستین همایش مهندسی با رویکرد هوش مصنوعی، فناوری توسعه دانش بنیان در صنایع پایین دستی نفت

جناب آقای مهندس فرهاد احمدی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات 

کارگروه راهبری و سیاست گذاری هوش مصنوعی 

 

 

5 اسفند ماه ۱۴۰۳ ـ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

شمارش معکوس ...!

 

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

حامیان علمی و پژوهشی 

گالری مثلث

test-gallery

نشست های تخصصی

پنل ها و سخنرانان همایش

مهندس جلیل سالاری

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده های نفتی ایران

مهندس وحیدرضا

زیدی فرد

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

مهندس فرهاد احمدی

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

برنامه تالار اصلی

( خواجه نصیر )

روز سوم۷ اسفند ماه ۱۴۰۳

۹:۰۰ الی ۹:٣٠

سخنرانی :

مهندس ...

 

۹:۳۰ الی ۱۲:٣٠

پنل تخصصی:
مهندس ...

دکتر ...

۱۲:۳۰ الی ۱۳:٣٠

استراحت

پذیرایی

۱۳:۳۰ الی ۱۵:٣٠

پنل تخصصی:

مهندس...

مهندس...

۱۶:۰۰ الی ١۷:۰٠

مراسم اختتامیه

اهدای جوایز

روز دوم۶ اسفند ماه ۱۴۰۳

٩:٠٠ الی ٩:٣٠

سخنرانی:

مهندس ...

۹:۳۰ الی ١۲:٣٠

پنل تخصصی:
مهندس...

دکتر...

مهندس...

۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

استراحت
پذیرایی

 

۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰

سخنرانی:

مهندس ...

۱۴:۰۰ الی ١۶:٠٠

پنل تخصصی:

مهندس ...

مهندس ...

۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰

سخنرانی:

مهندس... 

روز اول ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳

٩:٠٠ الی ٩:٣٠

افتتاحیه
و پذیرایی

۹:۳۰ الی ١۲:٣٠

پنل تخصصی:
مهندس...

مهندس...

دکتر...

۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

استراحت

پذیرایی

۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰

سخنرانی:

مهندس ...

۱۴:۰۰ الی ۱۶:٠٠

پنل تخصصی:
مهندس...

مهندس...

١۶:۰۰ الی ۱۷:۰٠

سخنرانی:
مهندس ...

حامیان سازمانی همایش