فرم ثبت نام حامیان همایش

متقاضی گرامی

شما می توانید با تکمیل فرم زیر درخواست خود را جهت همکاری و مشارکت به عنوان حامی ارسال نمایید.

  • خواهشمند است اطلاعات مورد نظر را با دقت تکمیل و در انتها دکمه ثبت نام را بزنید.
  • پس از تکمیل فرم زیر و ارسال آن جهت ثبت نهایی، همکاران روابط عمومی دبیرخانه همایش با شما تماس خواهند گرفت.

تذکر مهم:

تکمیل و ارسال این فرم به منزله ثبت نام نهایی حامیان نمی باشد. مراحل و شرایط ثبت نام نهایی متعاقبا توسط تیم روابط عمومی به متقاضی اعلام خواهد شد.