سخنران: مهندس جلیل سالاری

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

زمان: ۵ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰
موضوع: مهندسی و ...
مکان: تالار خواجه نصیر

سخنران: مهندس وحیدرضا زیدی فرد

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

زمان: ۶ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰٠ الی ۱۷:۰۰
موضوع: مهندسی و ...
مکان: تالار خواجه نصیر

سخنران: مهندس فرهاد احمدی

مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

زمان: ۷ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۹:۰٠ الی ۹:۳۰
موضوع: مهندسی و ...
مکان: تالار مولانا

پنل تخصصی

هوش مصنوعی و فناوری

زمان: ۵ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۹:۳٠ الی ۱۲:۳۰
موضوع: هوش مصنوعی و فناوری
مکان: تالار مولانا

جناب آقای مهندس ...

عضو هیئت مدیره ...

سرکار خانم دکتر ...

معاون ...

جناب آقای مهندس

مدیرعامل ...

سخنران: مهندس ...

در حال بروز رسانی ...
زمان: ۶ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰٠ الی ۱۷:۰۰
موضوع: مهندسی و ...
مکان: تالار شیخ بهائی

سخنران مهندس ...

در حال بروز رسانی ...
روز دوم ساعت ۱۳:۳٠ الی ۱۴:۰۰
مهندسی و ...
تالار ابن سینا

پنل تخصصی

هوش مصنوعی و فناوری

زمان: ۵ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
موضوع: هوش مصنوعی، ...
مکان: تالار مولانا

جناب آقای مهندس ...

عضو هیئت مدیره ...

سرکار خانم دکتر ...

معاون ...

جناب آقای مهندس ...

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ...

جناب آقای مهندس

مدیرعامل ...

سرکار خانم دکتر ...

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ...

حامیان علمی و پژوهشی