سمینار و کارگاه آموزشی هوش مصنوعی و مهندسی خبر

موضوع: جایگاه خبر و رسانه در تبیین هوش مصنوعی در صنایع پایین دستی نفت
زمان: چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۳ ( روز خبرنگار )
ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
مکان: سالن همایش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مدرس و سخنران: جناب آقای پروفسور محمدباقر منهاج
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سخنران: جناب آقای مهندس فرهاد احمدی
دبیر همایش و مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 
سخنران: جناب آقای مهندس عباس با صفا
رئيس کمیته هوش مصنوعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
سخنران: جناب آقای امیر دشتی
سردبیر شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی - شانا

کارگاه آموزشی ...

موضوع: مهندسی و ...
زمان: مهرماه ۱۴۰۳ 
مکان: سالن همایش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مدرسین: ...

کارگاه آموزشی ...

موضوع: مهندسی و ...
زمان: آذرماه ۱۴۰۳ 
مکان: سالن همایش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مدرس: ...

حامیان علمی و پژوهشی