روز اول همایش

۵ اسفند ماه ۱۴۰3

تالار خواجه نصیر

۹:۰۰

افتتاحیه
و پذیرایی

در حال بروز رسانی ...

۹:۳۰

پنل تخصصی :
دکتر ...

در حال بروز رسانی ...

۱۲:۳۰

پذیرایی:

صرف نهار

در حال بروز رسانی ....

١٣:٣٠

سخنرانی:
مهندس ...

در حال بروز رسانی ....

۱۴:۰۰

پنل تخصصی :
مهندس ...

در حال بروز رسانی ....

۱۶:۰۰

سخنرانی:

مهندس ...

در حال بروز رسانی ....

۱۷:۰۰

پایان روز اول

روز دوم همایش

۶ اسفندماه ۱۴۰3

تالار خواجه نصیر

٩:٠٠

سخنرانی :
مهندس ...

در حال بروزرسانی ...

۹:۳۰

پنل تخصصی :
مهندس ...

در حال بروزرسانی ...

۱۲:۳۰

پذیرایی:
صرف ناهار

۱۳:۳۰

سخنرانی :
دکتر ...

در حال بروزرسانی ...

۱۴:۰۰

پنل تخصصی:

مهندس ...

در حال بروزرسانی ...

۱۶:۰۰

سخنرانی :

مهندس ...

در حال بروزرسانی ... 

۱۷:۰۰

پایان روز دوم

روز سوم همایش

۷ اسفندماه ۱۴۰۳

تالار خواجه نصیر

٩:٠٠

سخنرانی :
مهندس ...

در حال بروزرسانی ...

۹:۳۰

پنل تخصصی :
مهندس ...

در حال بروزرسانی ...

۱۲:۳۰

پذیرایی:
صرف ناهار

۱۳:۳۰

پنل تخصصی:

مهندس ...

در حال بروزرسانی ...

۱۶:۰۰

مراسم اختتامیه 

اهدای جوایز

۱۷:۰۰

اتمام رویداد

 

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

۵ الی ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳

به مناسبت روز ملی مهندسی

برای مشاهده برنامه های همایش بر روی تالار مورد نظر کلیک کنید.

 

حامیان علمی و پژوهشی